Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

LERSEN, plynové infražiariče, lokálne ohrievače vdzuchu, dverné clony

Firma Lersen bola založená v roku 1995 s cieľom, čo najlepšie riešiť problémy vyplývajúce z potrieb zákazníkov v oblasti vykurovania priemyselných objektov. V ponuke firmy sú zariadenia, ktoré najlepšie zodpovedajú súčasným moderným trendom vo vykurovacej a ventilačnej technike. Tieto agregáty spĺňajú nielen prísne normy zohľadňujúce ekologické kritériá, ale sú najmä úsporné na prevádzku a údržbu. Jedná sa o priamovýhrevné agregáty pracujúce na báze teplého vzduchu alebo infračerveného sálania.

COMPACT TOP Plynové ohrievače vzduchu
ALFA TOP
Dverné clony
studené DELTA
Lokálne ohrievače vzduchu ZETA
COMPACT ECO
PENTA typ I ALFA C /radiální ventilátor Dverné clony IOTA Dverné clony IOTA GAS
PENTA ECO typ U
Centrálna regulácia LERSEN.NET Destratifikátory KING
Svetlý infražiarič - Infrazářiče DC/DC eco NEVADA s tlakovým horákom
Zmiešavacie komory