Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Príslušenstvo

Bezdrôtová centrálna regulácia iLersen.NET

iLersen.NET

Bezdrôtové riešenie centrálnej regulácie s interaktívnym online rozhraním. Majte svoje zariadenia pod kontrolou odkiaľkoľvek s radom šikovných funkcií a analytik.

 • Bezdrôtové riešenie výrazne ušetrí náklady na elektro rozvody
 • Možno použiť aj na staršie zariadenia LERSEN
 • Kedykoľvek a kdekoľvek pod kontrolou cez webový prehliadač
 • Až 50 zariadení na jednu GATEWAY
 • Teplotné čidlá opatrené akumulátorom, bez nutnosti napájania
 • Pripojenie cez ETHERNET alebo GSM modem mimo siete používateľa
 • Tvorba zón bez limitu
 • Tvorba vykurovacích programov bez limitu
 • Hysterézia, možnosť užívateľského nastavenia
 • Oneskorenie štartu, ohrievače štartujú postupne
 • Anti-kondenzácia, ohrievače sú v prevádzke minimálny čas
 • Boost, preferencie inej teploty na zvolenú dobu
 • Sledovanie exteriérovej teploty z meteo servera
 • Štatistika teplôt a doby kúrenia s možnosťou exportu do CSV
 • Alert e-maily v prípade poruchy
 • Jazyky slovenčina a angličtina

Viac informácií

Centrálna regulácia LERSEN.NET

LERSEN.NET  

Riadiaci systém LERSEN.NET ovláda systém vykurovania. S obsluhou komunikuje prostredníctvom intuitívneho ovládacieho rozhrania. Po prvom nastavení funguje úplne automaticky. Umožňuje objekt rozdeliť do zón s rozdielnym teplotným režimom.

Ovládacia jednotka pre ovládanie a spätnú kontrolu ohrievacej jednotky alebo zmiešavacej komory. Ovláda kúrenie, prepína režim zima / leto, umožňuje resetovať poruchu a ovláda ventilátor zmiešavacej komory.

Príklad zapojenia

LERSEN.NET

Prednosti systému

 • zohľadňuje potreby priemyselného vykurovania
 • užívateľsky príjemné ovládanie
 • jednoduchá užívateľsky prístupná konfigurácia ovládanie a kontrola všetkých jednotiek z jedného miesta
 • možnosť vzdialeného prístupu a ovládania
 • možnosť individuálnej zmeny režimu priamo na konkrétnu jednotke
 • nastavenie teplotných profilov jednotky / skupiny
 • možnosť trvalého vypnutia / zapnutia jednotky
 • vzdialený vypínač ON / OFF
 • systém umožňuje riadenie vykurovania s ohľadom na vonkajšiu teplotu v danom čase
 • možnosť pripojenia nx 254 jednotiek na jednu trasu linky
 • systém umožňuje viac násobnú inštaláciu servera
 • jednoduchá inštalácia a montáž prostredníctvom priemyselnej komunikácie RS485
 • možnosť použitia aj pre existujúce, už realizované inštalácie jednotiek
 • univerzálny systém využiteľný pre všetky modely dodávané firmou LERSEN
 • systém, ponúka komfortné riadenie kúrenia, vetrania a odsávanie vzduchu v pracovnom priestore
 • sumarizácia spotrieb energií v jednotlivých skupinách / serveroch
 • možnosť odosielania logu alebo havarijného stavu e-mailom

Vlastnosti riadiacich jednotiek LNET2

LNET2 jednotka centrálnej regulácie Lersen.net II je kompaktné zariadenie, vrátane integrovanej autonómnej regulácie, s možnosťou voľby variabilného nastavenia a komunikácie s hlavným riadiacim serverom. Vďaka týmto vlastnostiam je po odbornej inštalácii u zákazníka a nastavenie základných dôležitých prevádzkových parametrov schopná v prípade potreby alebo výpadku riadiaceho servera samostatnej činnosti. Komplet riadiacej jednotky je vybavený vlastným snímačom teploty a ďalšími potrebnými riadiacimi a ochrannými funkciami pre riadenie prevádzky vykurovacej alebo vetracie jednotky. LNET2 riadiaca jednotka sa umiestňuje v blízkosti riadenej jednotky / vykurovania / vetrania as riadiacim serverom je spojená dátovou linkou 485, ktorá je pripojená pomocou prevodníkov. Vhodnou voľbou pripojenie dátovej linky na konkrétne prevodník, možnosť vzdialeného prístupu na server cez internet je umožnená komunikácia prakticky na neobmedzenú vzdialenosť.

Technické údaje

PDF LERSEN.NET.pdf
PDF Projekčný manuál