Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Tmavé infražiariče

COMPACT TOP - dvojstupňové riadenie výkonu

COMPACT TOP

Infražiariče Compact TOP sú jedinečnou novinkou v oblasti špičkových technologických infražiaričov. 

Infražiariče Compact vynikajú tzv. funkčným dizajnom. Jedná sa o dizajnový výrobok zložený z dva metre dlhých kompaktných celkov, ktoré po zložení na dĺžku 4, 6, 8 alebo 10 m dávajú kompaktný a funkčný výrobok. Prednosťou infražiariča Compact je jednoduchá a rýchla montáž bez nutnosti skladať desiatky jednotlivých komponentov do celkového produktu. Každý dvojmetrový blok v sebe skrýva integrovanú minerálnu izoláciu, špeciálne štruktúrovaný reflektor a patentovaný systém absorpčných dilatačných členov. Práve absorpčné členy zaručujú schopnosť maximálneho pohltenie dilatácie radiačných trubíc bez nežiaducich priehybov, posunov konštrukcie a deformácií. Radiačné trubice sú vyrobené špeciálnou kremíkovú technológiou, ktorá zabezpečuje nižšiu hmotnosť trubíc pri zachovaní žiaruvzdorné odolnosti. Hmotnosť je tak o 40% nižšia ako pri použití štandardných oceľových rúrok. 

Compact používa pre reguláciu výkonu technológiu Flexi Drive s vysokou a stálou účinnosťou vysálaného výkonu. Infražiariče možno napojiť na centrálny reguláciu Lersen.Net II. 

 • Vysoká sálavá účinnosť 80,7% (štandartné infražiariče majú cca 65%)
 • Funkčný dizajn 
 • Rýchla a jednoduchá montáž 
 • Znížená hmotnosť 
 • Jednoduchá manipulácia 
 • Integrovaná izolácia reflektora 
 • Flexi Drive dvojstupňový výkon 
 • Stabilná vysoko sálavá účinnosť
 • Energeticky úsporný 
 • Absorpčné dilatačné členy
 • Špeciálne štruktúrovaný reflektor 
 • Žiaruvzdorné ľahčené trubice 
 • Uvedenie do prevádzky zadarmo
 • Záruka 7 rokov


PDF COMPACT TOP
PDF Rozmery a príklady inštalácie
PDF Graf vysálané energie
PDF Certifikát


COMPACT ECO

COMPACT ECO

Infražiariče COMPACT ECO sú novým a úplne mimoriadnym výrobkom v systéme vykurovania infražiaričmi, ktorý spája technológiu použitú v COMPACT TOP, ale pritom je ponúkaný za veľmi priaznivú cenu. COMPACT ECO je ideálne riešenie pre každého, kto potrebuje ušetriť počiatočné investičné náklady a chce pritom využiť všetky výhody Compactu.

 • Sálava účinnosť viac ako 65,0%
 • Funkčný dizajn
 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Znížená hmotnosť
 • Jednoduchá manipulácia
 • Štandardne dodávaný so špeciálnym hliníkovým štruktúrovaným reflektorom
 • Stabilné vysoká sálavá účinnosť
 • Energeticky úsporný
 • Absorpčné dilatačné členmi
 • Žiaruvzdorné ľahčené trubice
 • Konektor pre pripojenie centrálnej alebo bezdrôtové regulácia
 • Druhý stupeň výkonu za príplatok
 • Záruka 5 rokov

PDF COMPACT ECO
PDF Návod na použitie

PENTA typ I

PENTA typ I

Tento typ žiaričov používa pretlakovej horák s nastaviteľným výkonom do 50 kW. Použitie pretlakového horáka infražiaričov PENTA umožňuje priamy odvod spalín bez použitia spalinového ventilátora. Spaliny sú vedené radiačnej trubicou cez zabudovanú kondenzačná objímkou a 90 ° koleno ďalej do navrhovaného spalinovodu.

Radiačná trubice sú vyrobené špeciálnou kremíkovú technológiou,ktorá zabezpečuje nižšiu hmotnosť trubíc 
pri zachovaní žiaruvzdornéodolnosti. Hmotnosť je tak o 40% nižšia ako pri použití štandardných oceľových rúrok.

Systém infražiaričov INFRAMAX PENTA možno technologicky doplniť vyspelým systémom centrálnej regulácie LersenNET.

 • Výhodný pomer cena / výkon
 • Dlhá životnosť
 • Nastaviteľný výkon do 50 kW
 • Možnosť doplniť izoláciu reflektora
 • Bez použitia spalinového ventilátora
 • Integrovaná kondenzačná objímka
 • Ekologická a ekonomická prevádzka
 • Možnosť napojenia na centrálnu reguláciu

Varovanie! infražiariče v tvare I majú z podstaty svojej konštrukcie veľmi rozdielnu teplotu radiačného trubice na začiatku a na konci. Pre ich použitie je potrebné s týmto faktom počítať a neočakávať, že v poslednej tretine radiačnej trubice bude dostatočný sálavý tok.


PDF PENTA typ I 135 Kb
PDF Rozmery a príklady inštalácie 1.5 Mb

Tmavý infražiarič - PENTA ECO typ U

INFRAMAX PENTA ECO typ U

Tento typ žiaričov používa pretlakovej horák s nastaviteľným výkonom do 50 kW. Použitie pretlakového horáka infražiaričov PENTA umožňuje priamy odvod spalín bez použitia spalinového ventilátora. Spaliny sú vedené radiačnej trubicou cez zabudovanú kondenzačná objímkou a 90 ° koleno ďalej do navrhovaného spalinovodu. Radiačná trubice sú vyrobené špeciálnou kremíkovú technológiou,ktorá zabezpečuje nižšiu hmotnosť trubíc
 pri zachovaní žiaruvzdornéodolnosti. Hmotnosť je tak o 40% nižšia ako pri použití štandardných oceľových rúrok.

Systém infražiaričov INFRAMAX PENTA možno technologicky doplniť vyspelým systémom centrálnej regulácie LersenNET.

 • Výhodný pomer cena / výkon
 • Dlhá životnosť
 • Nastaviteľný výkon do 50 kW
 • Možnosť doplniť izoláciu reflektora
 • Bez použitia spalinového ventilátora
 • Integrovaná kondenzačná objímka
 • Ekologická a ekonomická prevádzka
 • Možnosť napojenia na centrálnu reguláciu

PDF PENTA ECO.pdf 244 Kb
PDF Rozmery a príklady inštalácie 1.5 Mb

Svetlý infražiarič - Infrazářiče DC/DC eco

Infrazářiče DC/DC eco

Svetlý infražiarič vyžaruje teplo z keramických doštičiek, na ktorých povrchu dochádza k bezplamennému horeniu. Teplota povrchu keramických doštičiek sa pohybuje okolo 860 °C - žiarič svieti. Pretože infražiarič je bodovým zdrojom tepla, dodávku tepla na ohrievanú plochu možno usmerňovať lokálne na samostatné pracoviská a to aj z väčších vzdialeností. Infračervené žiarenie po dopade na hmotné teleso sa čiastočne odrazí a čiastočne sa v ňom absorbuje a premení na teplo. V porovnaní s konvenčnými alebo teplovzdušnými vykurovacími sústavami sú preto podstatne úspornejšie. 

Infražiarič DC eco 

Infražiarič DC eco - vhodné pre lokálnu a plošné vykurovanie vysokých, rozľahlých alebo zle izolovaných hál. 

Infražiarič DC s predĺženým reflektorom 

Predĺžený reflektor zaisťuje viac sústredeným sálaním intenzívnejšie osálanie vykurovanej plochy. Schopnosť koncentrácie väčšieho množstva energie do plochy predurčuje typ DC pre použitie v halách s vysokým stropom alebo ako lokálne vykurovacie teleso. Systém jednotiek infražiaričov DC odporúčame technologicky doplniť vyspelým systémom centrálnej regulácie Lersen.net II. Centrálna regulácia je dodávaná ako systém pre riadenie jednotiek možností ich ovládania a kontroly prevádzkových stavov. Centrálna regulácia nezvyšuje len komfort obsluhy zariadenia, ale výrazne znižuje celkovú spotrebu plynu v závislosti od aktuálnych potrieb pracovísk. 

 • možnosť 2-stupňového výkonu 
 • prevádzka na zemný plyn alebo propán-bután 
 • vysoká prevádzková účinnosť dosahujúci až 95% 
 • ekologickú prevádzku - pri teplote doštičiek okolo 860 °C je tvorba oxidov dusíka zanedbateľná

PDF Rozmery a príklady inštalácie
PDF Manuál