Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Čo robíme

Návrhy a výpočty
 • návrh najvhodnejšieho technologického riešenia
 • výpočet počtu a rozmiestnenia technologických zariadení (infražiariče, teplovzdušné agregáty, kotolne a ich kombinácie)
Montáž
 • plynových infražiaričov tmavých a svetlých do priemyselných hál značiek ADRIAN, ALKE, LERSEN
 • infražiaričov terasových do kaviarni a reštaurácii značky ALKE
 • kotolni s meraním a reguláciou
 • odvodov spalín ku plynovým infražiaričom a teplovzdušným agregátom
 • komínov ku kotolniam
 • kompletný rozvod plynu (vonkajšie, aj vnútorne rozvody)
 • kompletná elektroinštalácia k vykurovacím zariadeniam
Meranie a regulácia
 • celých hál na jedno riadiace centrum alebo lokálne merania a regulácie jednotlivých preferenčných zón
 • meranie spalín s vyhodnocovaním - vypracovanie protokolov
Servis a odborné prehliadky
 • servis plynových spotrebičov od výrobcov a dodávateľov: ADRIAN a.s. Difotherm, ALKE, LERSEN,
 • odborné prehliadky a skúšky (revízie) plynových zariadení v rozsahu Bg1, h1 pre rozvod plynov s pretlakom do 0,4 Mpa a spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5MW.
Revízie
 • elektrických zariadení nn v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu, v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu zahŕňajúce regulačné stanice plynu a objekty s ochranným priestorom.
 • zariadení do 1 000 V.
 • bleskozvodov