Skip nav
Efektívne vykurovanie hál, skladov, terás...

Certifikáty a ocenenia

Ponúkame výrobky najvyššej kvality zodpovedajúce požiadavkám Medzinárodnej organizácie štandardizácie na získanie certifikátu kvality podľa ISO 9001. Tieto výrobky boli ocenené na viacerých medzinárodných odborných výstavách.


Oprávnenie

Opravnenie


Technické certifikáty

Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát


Ocenenia

Aqua-therm Nitra 2002
Zlatá plaketa za najlepší exponát ADRIAN-RAD type E - 220
Racio-Energia Bratislava 2003
Zlatá plaketa za výrobok tmavého žiariča ADRIAN–RAD typ E - 350

RACIOENERGIA 91
RACIOENERGIA 91
INTERÁCIO 95
INTERRÁCIO 95

CONEX 97
CONEX 97
AQUA-THERM 99
AQUA-THERM 99